Fördjupa din kunskap inom informationsmodellering
Vi beskriver en verksamhetsföreteelse som vi önskar modellera. Vi kommer att förklara, exemplifiera och diskutera hur olika mönster kan representera företeelsen. 

Sedan inför vi steg för steg alltmer avancerade mönster för att avbilda företeelsen. På så vis får vi en förståelse för hur de olika alternativa lösningarna på en viss företeelse kan modelleras, deras respektive styrkor och svagheter samt hur man kan tänka som modellerare.

Dag 1-3

 • Ämnesområden med exempel på företeelser vi berör under kursen, exakt innehåll kan variera beroende på deltagarnas önskemål:
 • Mönster för intressenter och ansvarsförhållanden
 • Part
 • Organisationsstruktur
 • Relation mellan parter
 • Omfattning av ansvar
 • Befattning
 • Att separera modeller i kunskapsplan och operativt plan
 • Mönster för produkter
 • Produkt
 • Produktstruktur
 • Produktgruppering
 • Produktansvar
 • Produktinstans
 • Mönster för anläggning
 • Anläggning
 • Anläggningstyp
 • Anläggningsstruktur
 • Platsobjekt
 • Mönster för observation inom affärsekonomi
 • Dimension
 • Mätmetod och källa
 • Projektion
 • Aktuell status och planerad status
 • Värdeintervall
 • Mönster för redovisning av finans och lager
 • Konto
 • Transaktion
 • Summakonto
 • Minneskonto
 • Postningsregel
 • Konteringspraxis
 • Balanskonto och inkomst-/utgiftskonton
 • Konto för lagerhantering
 • Mönster för planering
 • Föreslagen uppgift och implementerad uppgift
 • Genomförd uppgift och annullerad uppgift
 • Suspenderad uppgift
 • Plan
 • Mönster för saker som ändras över tiden
 • Audit Log
 • Giltighetstid
 • Version
 • Verklig tidpunkt och registreringstidpunkt

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!