Digitalisering, ledarskap och påverkanÖka ledningens digitala förmåga

Digitala transformationer
Den digitala utvecklingen ändrar förutsättningar för hur organisationer bedriver sin verksamhet och behöver integreras i alla aspekter av verksamheten, från kanalstrategier, processer och data, till den operativa verksamhetsmodellen med incitamentsmodeller och organisationskulturen.

Genomslaget av digitaliseringen går på tvärs över flera organisatoriska enheter och är av sådan karaktär att en enskild enhet själv inte klarar av att implementera de digitala teknikerna. Linjeorganisationen är idag optimerad för att leverera på den existerande affärsmodellen och saknar resurser och förmåga att hantera förändringar på tvärs.

Produktutveckling får större inslag av digitala funktionaliteter och den traditionella IT-sidan behöver hantera mer komplexa beröringspunkter till organisationernas IT-stöd. Gränserna suddas ut mer och mer.

Komplexiteten i förändringarna som digitaliseringen medför ökar såväl som gapet till organisationernas förändringsförmåga. Organisationers behov av att snabbt ändra strategisk riktning är redan stor och blir större. För många organisationer blir förmågan till ständig förändring en överlevnadsfråga. Då har man inte råd att misslyckas med att implementera de olika digitaliseringsinitiativen.

Syfte

Kursen ger dig

Syftet med utbildningen är att ge en översikt över de digitala drivkrafterna och hur digitaliseringen påverkar organisationer och företag, samt vad som krävs av dig som ledare för att utveckla en organisations digitala förmåga.

Utbildningen ger en sammanhängande bild av de digitala krafter som verkar, hur de påverkar din organisation och din verksamhet, och vad du som ledare kan göra för att ta kontroll över din digitala agenda och uppnå önskade effekter i organisationen.

  • Du får översikt och kännedom av:
  • Digitala drivkrafter och utveckling – en marknadsorientering
  • Digitaliseringens påverkan på organisationer och företag
  • Hur jag styr min digitala agenda?

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen riktar sig till ledningspersoner som behöver förstå digitaliseringens drivkrafter och utveckling. Kursen är för dig som vill förstå hur man säkerställer att man lyckas implementera sin digitala agenda och uppnår önskade effekter. 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!