Digitalisering, verksamhet och utvecklingÖka organisationens digitala förmåga

Digitala transformationer
Den digitala utvecklingen ändrar förutsättningar för hur organisationer bedriver sin verksamhet och kräver att digitalt integreras i alla aspekter av verksamheten, från kanalstrategier, processer och data, till den operativa verksamhetsmodellen med incitamentsmodeller och organisationskulturen.

Genomslaget av digitaliseringen går på tvärs över flera organisatoriska enheter och är av sådan karaktär att en enskild enhet själv inte klarar av att implementera de digitala teknikerna. Linjeorganisationen är idag optimerad för att leverera på den existerande affärsmodellen och saknar resurser och förmåga att hantera förändringar på tvärs.

Produktutveckling får större inslag av digitala funktionaliteter och den traditionella IT-sidan behöver hantera mer komplexa beröringspunkter till organisationernas IT-stöd. Gränserna suddas ut mer och mer.

Komplexiteten i förändringarna som digitaliseringen medför ökar och gapet till organisationernas förändringsförmåga ökar. Organisationers behov av att snabbt ändra strategisk riktning är redan stor och blir större. För många organisationer blir förmågan till ständig förändring en överlevnadsfråga. Då har man inte råd att misslyckas med att implementera de olika digitaliseringsinitiativen.

SYFTE

Kursen ger dig

Syftet med utbildningen är att ge en översikt över de digitala drivkrafterna och hur dessa påverkar organisationer och företag, samt vad som krävs för att utveckla och stärka en organisations digitala förmåga.    

Utbildningen ger en sammanhängande bild av de digitala krafter som verkar, hur de påverkar organisationer och olika verksamheter, vad du kan göra för att ta kontroll över din digitala agenda, och hur du utvecklar och stärker din organisations digitala förmåga.

Under de två dagarna ges en översikt och introduktion till hur man översätter digitaliseringens effekter till sin egen organisation och kundernas behov och förutsättningar, hur man designar ett genomförande av ett digitaliseringsinitiativ, samt hur man bygger och utvecklar kompetensen i organisationen för att genomföra och driva digitaliseringsinitiativ och säkerställa att digitaliseringsinitiativ får fäste i organisationen och ger önskat resultat.

  • Du får översikt och kännedom av:
  • Digitala drivkrafter och utveckling – en marknadsorientering
  • Hur du översätter digitaliseringens effekter till sin egen organisation och kundernas behov och förutsättningar
  • Hur du kommunicerar den digitala transformationen internt
  • Hur du bygger kompetenser och förmågor i organisationen för att driva och implementera digitala agendor    

MÅLGRUPP

Kurs för dig som

Kursen riktar sig till nyckelpersoner i organisationer med digitalisering på sin agenda och organisationens förmågor.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!