Att driva projekt och design till ett lyckat resultat

Dag 1

Syfte

Att ge en bred, fördjupad förståelse för IT-arkitektens roll och mening i IT-utvecklingen. Hur arbetar arkitekten, vad är dennes ansvar och befogenheter? Vilka egenskaper och färdigheter premieras? Hur samspelar hon effektivt med de olika intressenterna i sina uppdrag?

Innehållet bygger kraftigt på best practice och praktikfall.

 • Innehåll:
 • Vad utgör en bra arkitektur?
 • Arkitekt – lagspelare i projektteam
 • Kravställning kontra arkitektur – design mot krav
 • Arkitektur – en del av beställningen eller en del av leveransen?
 • Grupparbete 1
 • Arkitektur och test – att bygga testbara lösningar
 • Arkitektur och systemutveckling
 • Arkitektur och projektstyrning – ömsesidig påverkan
 • En snabbkurs i kommunikation för arkitekter

Dag 2

Syfte

Att ge en plattform för vidareutveckling av IT-arkitektens yrkesroll, mot större ansvar, effektivare arkitektinsatser i olika projekt, bättre samspel med intressenterna. Även i denna del tar vi upp många praktikfall och bjuder till diskussion.

 • Innehåll:
 • Vad säger IT-arkitekterna? – Erfarenheter från över 1000 certifieringar hos Dataföreningen Kompetens (Per Elgh)
 • Hållbara system – IT-arkitektur ur strategisk perspektiv
 • Teknisk skuld. Vad driver oss till provisorier?
 • Om återanvändning, dess potential och begränsningar
 • Att skapa en plattform kontra att bygga ett system
 • Hantering av innovation
 • Workshop: Projektestimering och hantering av osäkerhet
 • Från bra till bäst – att växa i din roll
 • Projektestimering för arkitekter
 • Hantering av inköpta system och legacy
 • De olika projektmodellerna
 • Arkitekt – en ledande roll
 • Arkitekt som beslutsfattare
 • Designa för och med ditt team
 • Hantera försenade projekt
 • Summering

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!