Att driva projekt och design till ett lyckat resultat

Efter kursen har du fördjupade kunskaper om vad som utgör en framgångsrik arkitektinsats. Kursen ger en rad konkreta verktyg och tekniker som du kan börja använda direkt.

  • Det innebär att du får:
  • Fördjupad förståelse för din roll i ditt team
  • God förståelse för ditt ansvar och befogenheter som arkitekt
  • Kritiskt tolka och förstå systemkrav
  • Ta en ledande roll i projekt avseende vägval, prioritering och kvalitetsstyrning
  • Identifiera kritiska framgångsfaktorer i din design
  • Utveckla god arbetsrelation med beställare och projektteam
  • Lära dig att läsa av och utnyttja teamdynamik
  • Förutse och estimera projektmässiga konsekvenser av dina designbeslut
  • Få fördjupade insikter för att fatta korrekta beslut – ambitionsnivån i din arkitekturinsats, återanvändning kontra nyutveckling, inköpta eller egenutvecklade lösningar, öppna eller slutna arkitekturer, kvalitet kontra snabbhet samt taktisk kontra strategiskt perspektiv

Bakgrund

Vårt grundläggande synsätt är att IT-arkitektur har en nyckelroll vid systemutveckling, vilket bland annat bekräftas genom en fortsatt mycket hög efterfrågan på våra utbildningar inom området. 

En framgångsrik arkitektinsats innebär ett ansvarstagande för att IT-system får en sådan utformning att nuvarande och förväntade krav kan realiseras med god effektivitet och kvalitet.  Detta är emellertid ofta svårt på grund av skiftande projektförutsättningar, komplexitet i projektstyrningen, samspel i teamet, kostnadsfrågor eller andra indirekta faktorer.

Kursen fyller ett viktigt gap genom att utifrån IT-arkitektens synvinkel analysera dessa komplexiteter och ge en rad konkreta verktyg och metoder för att kunna göra en optimal arkitekturinsats.

Lärare

Utbildningsledare

Martin WaligorskiMartin Waligorski har arbetat med IT-arkitektur och systemutvecklingsmetoder sedan urminnes tid. I sina många uppdrag har han jobbat med såväl systemutveckling som affärs- och verksamhetsutveckling med IT i ett brett spektrum av branscher. Martin brinner för IT-system som andas kvalitet och byggs i nära samarbete mellan beställare och IT-specialister. 

Idag arbetar Martin som Digital Strategy Manager hos SEB.

Praktisk information

Kursens upplägg

Kursen omfattar två dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Förkunskaper

Certifierad IT-arkitekt Master eller liknande praktisk erfarenhet med IT-projekt är nödvändiga kunskaper för att möta de krav som kursen ställer.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!