Nyttovärdering och beslutsunderlagPeng steg 2

Certifiera dig som Peng-ledare
Kursen ger dig en djupare förståelse för vad Peng innebär samt är förberedande för dig som vill certifiera dig som Peng-ledare.

Peng steg 2 är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom Peng och ger dig förutsättningarna för en certifiering som Peng-ledare, så att du kan leda dina egna Peng-analyser.

Syftet med utbildningen är att under två dagar fokusera på det som är viktigt att kunna för att arbeta med nyttoutvärdering. Tyngdpunkten i utbildningen är på nyttostrukturering och värderingar av olika nyttor. 

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området

Certifiera dig som Peng-ledare

SYFTE

Kursen ger dig

 • En väl utförd nyttovärdering ger din verksamhet ett flertal fördelar:
 • Bättre beslutsunderlag
  De framtagna och värderade nyttorna ger en tydligare helhetsbild av investeringen. Det framgår vilka nyttor som är direkta men också vilka som är mer svårdefinierade.
 • Samsyn och förankring
  Genom att analysarbetet involverar de viktiga intressenterna i verksamheten blir resultatet trovärdigt.
 • Potential till ökad nytta
  Genom analysen ser man investeringens fulla potential. Värdena kan rangordnas och det framgår vilka nyttor som kräver en aktivitetsplan för att infrias.
 • Bättre genomförande
  Med nyttorna som målbild blir det enklare att ta fram t.ex. aktivitetsplan och kommunikationsplan. Det finns ett väldefinierat underlag att stämma av projektets fortskridande mot.
 • Tydligare kravställning
  När alla nyttor är identifierade blir det tydligt vad man vill uppnå och därmed enklare att se vilka krav som är viktiga för verksamheten.

MÅLGRUPP

Kurs för dig som

 • Kursen vänder sig till dig som exempelvis:
 • Vill fördjupa dina kunskaper inom Peng
 • Önskar bli Certifierad Peng-ledare

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!