Certifiera dig som Peng-ledare

Ofta utförs nyttoutvärderingar eller framtagning av business case utan att man har möjlighet att få fram en helhetsbild med tillräcklig bredd.

Beslutsunderlaget som verksamheten behöver för att fatta rätt beslut kan därför bli felaktigt. För att skapa trygghet i att analysen och dess resultat är tillförlitligt krävs därför goda kunskaper och färdigheter som Peng-ledare.

Utbildningen ger en fördjupad kunskap om Peng, med fokus på de mer avancerade delarna. Du får en mer detaljerad genomgång av basmodellen och praktisk övning i att vara Peng-ledare.

Peng-matris 

LÄRARE

Utbildningsledare

Teresa ThorssonTeresa Thorsson, Project & Quality Management, Knowit, är globalt ansvarig för Peng-modellen och certifieringsrådet sedan 2013. Hon har stor erfarenhet inom projektledning, portföljhantering, förändringsledning samt nyttoutvärdering.

Peng-utbildningen genomförs i regi utav Knowit. Knowit äger och förvaltar idag Peng-modellen.

PRAKTISK INFORMATION

Kursens upplägg

Kursen omfattar två dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Kursen kan även genomföras på annan ort vid förfrågan.

Förkunskaper

Har du gått vår kurs Peng steg 1 så har du tillräckliga förkunskaper.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!