Nyttovärdering och beslutsunderlagNyttovärdering och business case – Peng steg 1

Värderar och ökar nyttan
Kursen ger dig en god förståelse för vad Peng innebär samt hur modellen används för att förenkla nyttoutvärderingen i din verksamhet – öka nyttan i verksamheten genom Peng-modellen.

Misstänker du att investeringar som görs inte ger den nytta i verksamheten som den borde? Din misstanke är i så fall befogad. Forskningen visar att bara cirka en tredjedel av investeringarna ger möjlig nytta tillbaka. Vad beror detta på?

Det finns såklart många orsaker men problemet kan exempelvis vara att traditionella kalkyl- och värderingsmetoder ger ett ofullständigt beslutsunderlag. Man beaktar som regel endast sådant som kan mätas, till exempel personal- och lokalkostnader. 

Man missar då de mjuka värdena såsom bättre kundservice, mer motiverade medarbetare, bättre beslutsunderlag etcetera, som ofta svarar för en väsentlig del av den totala nyttan. 

Ett annat exempel är att verksamheten bara för in ett nytt informationssystem utan att påverka processer och organisation. Sådana förändringar som är helt nödvändiga för att skapa möjlig nytta. 

Bristande förståelse kan också ligga bakom då verksamhetsansvariga och olika grupper av medarbetare som regel talar ”olika språk”, vilket gör att kommunikationen dem emellan inte fungerar så bra som den borde göra eller så lyckas man inte engagera ledningen på rätt sätt.

Kursen omfattar en dag.

Våra övriga utbildningar inom området

Öka nyttan i verksamheten genom Peng-modellen

Syfte

Kursen ger dig

 • Du får exempelvis lära dig:
 • Koppla ihop olika delar av verksamheten
 • Skapa bättre beslutsunderlag
 • Få en samsyn om förbättringsmålen
 • Att i pengar värdera nyttan i verksamheten
 • Förbättra kommunikation inom verksamheten
 • Synliggöra även mjuka nyttor
 • Säkerställa nyttan
 • Ta fram underlag för uppföljning

Målgrupp

Kurs för dig som

 • Kursen vänder sig till dig som är verksam som exempelvis:
 • Verksamhetsansvariga chefer
 • Projektledare
 • Controllers
 • Ekonomichefer
 • IT-chefer
 • IT-konsulter
 • Alla som är intresserade av att öka nyttan i verksamheten.

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!