pm3, Agile, förvaltningPm3 och agila metoder

Struktur och lättrörlighet
Vid förfragan
Har du svårt att maximera nyttan av användningen av olika ramverk? Denna kurs och workshop ger dig möjlighet att utifrån dina och andra kursdeltagares case, förfina och få ut mer effekt av samverkan mellan pm3 och Agila metoder.

I dag är det vanligt att organisationer använder både pm3 och Agila utvecklingsmetoder för att styra förvaltning respektive utveckling. Båda modellerna har sina styrkor men inte alltid tänker man igenom hur de bäst ska samverka. Efter ett inledande kursavsnitt jobbar vi i workshops med olika sätt att kombinera metoderna, maximera utväxlingen och säkra kvaliteten i arbetet.

Våra övriga utbildningar inom området.

Undvik fallgropar när du arbetar med pm3 och agila metoder

Utbildningen syftar till att höja kunskapen hos deltagarna kring de olika koncepten förvaltningsstyrning, som pm3 representerar, respektive utvecklingsprocesser som Scrum. Detta sker dels genom teoretiska beskrivningar av de respektive områdena, dels i form av workshops där vi strukturerat arbetar oss igenom de olika aspekterna av styrning. 

Som kursdeltagare har du här möjlighet att lyfta just de utmaningar som du/ni står inför och finna lösningar som ger större utväxling i er verksamhet. Kursledarna lotsar er och bidrar med sina många års erfarenhet av styrning inom området.

Syfte

Kursen ger dig

Efter den här dagen har du som deltagare både fått en genomgång av hur modellerna kombineras rent konceptuellt och delat erfarenheter med ledaren och övriga deltagare kring hur man löser vanliga utmaningar på bästa sätt. Upplägget ger dig som deltagare en bra grund för att på hemmaplan i din organisation skapa en framgångsrik kombination av pm3 och Agila utvecklingsmetoder. 

Målgrupp

Kurs för dig som

Workshopdagen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning eller systemutveckling i praktiken. Den riktar sig även till dig som arbetar inom processledning och/eller förvaltningsledning samt dig som ansvarar för arbetssätt och metoder inom förvaltning, utveckling och projekt.

  • Exempel på roller:
  • förvaltningsledare
  • förvaltningsspecialister
  • teamcoacher
  • produktägare
  • it-strateger
  • it-arkitekter
  • projektledare  

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!