Kurs i förvaltning med pm3Pm3 grund

För affärsmässig förvaltningsstyrning

Under kursen blandar vi genomgångar i föreläsningsform med grupparbeten, praktikfall och diskussioner. 

Praktikfall och grupparbeten är baserade på verkliga situationer där deltagarna får till uppgift att lösa olika förvaltningssituationer med hjälp av pm3. Du som deltagare får chansen att diskutera dina frågeställningar och funderingar med både övriga deltagare och kursledaren.

Dag 1

Hur skapar pm3 mer verksamhetsnytta ur IT-stödet?

 • Grundläggande begrepp och perspektiv i pm3
 • Vad är förvaltning – vi definierar och klargör förvaltningsbegreppet
 • Affärsmässighet och förvaltning - hur det hänger ihop
 • Modellens grundsyn på förvaltning
 • Därför behövs en förvaltningsstyrningsmodell
 • Vanliga utmaningar i förvaltningsarbetet – varför det är så svårt att få till en förvaltningsverksamhet med hög verksamhetsnytta
 • Hur du undviker vanliga fallgropar/problemsituationer som otydliga uppdrag, personberoende, och brandsläckning istället för proaktiv förvaltning
 • Varför samverkan är nödvändig
 • Pm3-syn på förvaltning som ett gemensamt uppdrag för verksamhet och IT
 • Hur du medverkar till en effektiv och produktiv samverkan
 • Vilka framgångsfaktorer och fallgropar som finns i samverkan
 • Introduktion till pm3
 • Syftet med pm3
 • Modellens komponenter
 • Effektiva förvaltningsobjekt – hur du definierar och klargör vad som förvaltas
 • Vad innebär ett effektivt förvaltningsobjekt – vilka kriterier behöver vara uppfyllda
 • Hur du identifierar vad i förvaltningsportföljen som behöver en gemensam styrning
 • Praktiska exempel på välfungerande förvaltningsobjekt från olika verksamheter och branscher
 • Prova att definiera egna förvaltningsobjekt och diskutera alternativa lösningar med gruppen och kursledaren – vilka blir effekterna av strategiska beslut om förvaltningsobjekten

Dag 2

Skapa en effektiv och styrbar förvaltning med pm3

 • Tydligt förvaltningsuppdrag – hur du formar du verksamhetens olika behov till ett klart och tydligt uppdrag för förvaltningsorganisationen
 • Hur du undviker att viktiga uppgifter och beslut faller mellan stolarna när flera organisatoriska parter samverkar runt IT-stödet
 • Hur du säkerställer att förvaltningen bidrar till verksamhetens mål
 • Affärsmässig förvaltningsorganisation – hur du skapar du tydliga beslutsvägar och roller
 • Vilka roller och ansvar som behövs i förvaltningsarbetet för att skapa ordning och reda
 • Praktiska exempel på hur förvaltningsorganisationen kompletterar linje-och projektorganisationer
 • Vidareförädlingsvärdet som de olika rollerna i förvaltningsorganisationen tillför
 • Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser – hur ett effektivt samarbete ser ut
 • Så tillämpar du målstyrning för att skapa kostnadseffektivitet i förvaltningen och nytta i verksamheten
 • Hur du förenklar samarbetet genom gemensamma processer för IT- och verksamhetsparter
 • pm3 i kombination med annan styrning, ramverk, metoder och arbetssätt
 • Vilka problemsituationer som kan lösas med pm3 och när det behövs en annan modell/ramverk/metod
 • Situationer där pm3 är ett värdefullt komplement till dagens arbetssätt
 • Införande av pm3 samt förväntade effekter av ett införande
 • Olika tillvägagångssätt för pm3-införande – för- och nackdelar
 • Effekter som olika organisationer hämtat hem på kort och lång sikt
 • Hur det dagliga förvaltningsarbetet påverkas av förvaltningsstyrning enligt pm3

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!