Förvaltningsstyrning, pm3, ITILPm3 och ITIL i samspel

Vid förfragan
I dag är det vanligt att organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och effektivt arbeta med förvaltning. Att kombinera modellerna går bra men kräver att man reder ut vad man vill använda respektive modell till och på vilket sätt de hjälper till att uppnå styrbarhet och kvalité i förvaltningen.

Vilka utmaningar har ni? Workshopdagen inleds med en inventering av deltagarnas situationer i syfte att lära känna varandra och varandras utmaningar. Utmaningarna dokumenteras, kategoriseras i olika områden och utgör grund för dagens diskussioner och workshopövningar.  Därefter ges en sammanfattad teoretisk genomgång av respektive modells syfte och på vilket sätt de kan kombineras.  Workshopledaren ger exempel på vanliga utmaningar och några viktiga framgångsfaktorer.

Ta del av verktyg som hjälper till att hitta bästa kombinationen av pm3 och ITIL i din organisation

I de flesta organisationer förekommer ett antal olika modeller och ramverk som ska underlätta genomförandet av verksamheten på ett kvalitetssäkert och repeterbart sätt. Dessa modeller och ramverk har olika bakgrund och inriktning. Ingen enskild modell kommer därmed att lösa alla behov av styrbarhet och leveransförmåga. Modellen pm3 och ramverket ITIL har i många år existerat sida vid sida ute i organisationer runt om i Skandinavien. Att de syftar och bidrar till olika saker är numera väl känt, men det krävs ofta djupare förståelse i likheter och skillnader dem emellan för att få det att fungera på ett bra sätt så att samspelet mellan modellerna blir konstruktivt och givande.

Workshopen fokuserar på att höja kunskapen kring de olika koncepten Förvaltningsstyrning som pm3 representerar respektive IT Service Management som stöds av ITIL. Detta sker dels genom teoretiska beskrivningar av de respektive områdena, dels av erfarenhetsutbyte från olika områden mellan deltagarna. Ytterligare perspektiv och erfarenheter delar våra erfarna workshopledare med sig av efter många års arbete inom detta område hos olika organisationer.

För att lyckas med samspelet i praktiken krävs förstås utöver insikter även praktiskt förändringsarbete. Workshopen förmedlar praktiska verktyg och angreppssätt för att underlätta viktiga moment i detta förändringsarbete. 

Våra övriga utbildningar inom området.

Syfte

Workshopen ger dig

Efter den här dagen har du som deltagare både fått en genomgång av hur modellerna kombineras rent konceptuellt och delat erfarenheter med ledaren och övriga deltagare kring hur man löser vanliga utmaningar på bästa sätt. Upplägget ger dig som deltagare en bra grundplatta för att på hemmaplan i din organisation skapa en framgångsrik kombination av pm3 och ITIL. 

 • Du kommer under workshopen att:
 • Förstå behov och fördelar med att kombinera pm3 och ITIL
 • Utbyta erfarenheter om fallgropar och framgångsfaktorer
 • Få ta del av verktyg som hjälper till att hitta bästa kombinationen av pm3 och ITIL i din organisation

Målgrupp

 För dig som

Workshopdagen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning eller IT-tjänstehantering i praktiken. Den riktar sig även till dig som arbetar inom processledning och/eller förvaltningsledning och dig som ansvarar för arbetssätt och metoder inom förvaltning. 

 • Dagen vänder sig till dig som exempelvis arbetar som:
 • förvaltningsledare
 • förvaltningsspecialist
 •  it-tjänsteansvarig
 • it-strateg
 • it-arkitekt
 • it-projektledare

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!