Förvaltningsstyrning med pm3 och ITILPm3 och ITIL i samspel – fördjupning

Det blir allt vanligare att organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och effektivt arbeta med förvaltning. Kursen ger dig en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka och hur de gemensamt kan öka styrning och kvalitet i systemförvaltningen!

Kursen utgår från en fallstudie som följer som en röd tråd genom utbildningen. Fallstudien bildar även underlag för de grupparbeten som genomförs. Grupparbetena och diskussioner kommer att ge dig som kursdeltagare en möjlighet att analysera och diskutera konkreta exempel utifrån din verklighet. 

Under utbildningens används också olika former av arbetsmaterial kring processanpassning, roll- och ansvarsbeskrivningar samt att få roller att fungera i samverkan i ITIL och pm3. 

Kursen är en fördjupningskurs till pm3 och ITIL i samspel – introduktion. De båda kurserna tillsammans ger dig den kompetens du behöver för att arbeta med att styra och effektivt arbeta med förvaltning. 

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Ger dig en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka

Syfte

Kursen ger dig

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka i din organisation.Här går vi närmare in på de grundläggande begrepp som finns i modellerna och hur de förhåller sig till varandra.

  • Under kursen får du lära dig:
  • Tjänst och/eller förvaltningsprodukt, vad är det vi förvaltar
  • Roller och organisering – vem som ansvarar för vad och hur de kan samverka
  • IT-governance och tjänsteleverans, hur vi använder modellerna för att få bästa effekt
  • Samspelet i en organisation som helhet med övrig verksamhetsstyrning och planering

Målgrupp

Kurs för dig som

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning i praktiken eller ansvarar för arbetssätt och metoder, har en grundläggande kunskap om modellerna och vill fördjupa dig avseende samspelet mellan pm3 och ITIL.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!