Kursen ger dig en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samexistera i organisationer. Utbildningen behandlar gränssnitten mellan pm3 och ITIL och hur de gemensamt kan öka styrning och kvalitet i din systemförvaltning.

Alltfler organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och arbeta med förvaltning. Modellen pm3 ses idag som branschstandard för förvaltningsstyrning medan ITIL är ett marknadsledande ramverk för IT Service Management. Med denna utbildning får du en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka i organisationer

Kursen är en fördjupningskurs till pm3 och ITIL i samspel – introduktion. De båda kurserna tillsammans ger dig den kompetens du behöver för att arbeta att styra och effektivt arbeta med förvaltning.

Lärare

Utbildningsledare

Kursen leds av mycket välmeriterade lärare som har praktisk erfarenhet av IT-styrningsmodeller och ärcertifierade i såväl ITIL som pm3.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner På AB.

Praktisk information

Kursens upplägg

Kursen omfattar två dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Förkunskaper

Som deltagare bör du ha den grundläggande kunskap om de båda modellerna som motsvarar innehållet i kursen pm3 och ITIL i samspel – introduktion.

Kursmaterial

Utbildningsmaterialet utgörs av presentationsbilder, beskrivning av fallstudie samt material till gruppövningar.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll om så önskas med innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!