Förvaltning med pm3Portföljstyrning med pm3

Skapa en samlad styrning för den totala uppdragsportföljen
I portföljstyrning med pm3 fokuserar vi på de viktigaste framgångsfaktorerna för en väl fungerande portföljstyrning av såväl förvaltnings- och utvecklingsportföljen, dvs styrning av verksamhetsutvecklingen.

Utbildningen fokuserar på de mest aktuella utmaningarna i att bedriva ett effektivt portföljstyrningsarbete där pm3s portföljstyrningsmodell fungerar som ett effektivt stöd.

Du får en övergripande inblick i hur verksamheten involveras i styrningen och hur styrningen av verksamhetsutvecklingen behöver vara strukturerad för att ge verklig nytta, dvs för att, på ett effektivt sätt, uppnå rätt effekter/nyttor för verksamheten kopplat till strategi och mål. Du får också ta del av viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar för portföljstyrningen.

I grupparbeten och diskussioner får du som kursdeltagare analysera och lära av konkreta exempel från verkligheten, dela erfarenheter med övriga deltagare samt interagera med kursledare.

Kursen omfattar två dagar.

Läs om övriga utbildningar inom området.

Bedriv ett effektivt portföljstyrningsarbete med fokus på målstyrd verksamhetsnytta och effektivt resursutnyttjande.”

Syfte

Vad kursen ger dig

Kursen syftar till att ge förståelse för nyttan med portföljstyrning, processen och organisation, samt hur styrningen stegvis implementeras i kombination med den förändringsledning som krävs. Vidare är fokus på pm3 som portföljstyrningsmodell och även på att ge en mer detaljerad inblick i hur strukturerad verksamhetsstyrning skapar ökad verksamhetsnytta samt ett bättre samarbete mellan verksamhet och IT.

Målgrupp

Kurs för dig som

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om praktisk portföljstyrning, verksamhetsstyrning och hur du får till en god styrning av IT i tät samverkan med nyttjande verksamheter.

  • Kursen vänder sig exempelvis till dig som:
  • Redan jobbar enligt pm3 inom delar av verksamheten, men undrar om modellen verkligen har tillämpats på bästa sätt inom din organisation eller vill ta nästa steg mot en övergripande styrning för hela förvaltnings- och eller utvecklingsportföljen.
  • Jobbar med/utan andra modeller för portföljstyrningen men är nyfiken på att få till en strukturerad samverkan inom organisationen eller involvera förvaltningen i redan befintlig portfölj.

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!