Skapa en samlad styrning för den totala uppdragsportföljen

Du som deltagare får chansen att diskutera dina frågeställningar och funderingar med både övriga deltagare och kursledaren.

Under utbildningen blandar vi genomgångar i föreläsningsform med grupparbeten, praktikfall och diskussioner.  Praktikfall och grupparbeten är baserade på verkliga situationer där deltagarna får använda pm3 för att lösa upp utmaningar i portföljstyrning.

Dag 1-2

Innehåll

 • Portföljstyrning och pm3
 • Portföljstyrning – vad är det och vad är nyttan?
 • Vad är skillnaden mellan styrning och ledning?
 • Vilka är pm3 modellens grundstenar?
 • Vikten av verksamhetsdriven målstyrning
 • Införande av styrning
 • Varför behövs förändringsledning, och vad är det?
 • Hur skapas bestående förändringar?
 • Vilka ramverk och modeller kan stötta i ett effektivt förändringsarbete?
 • Hur införa portföljstyrning med pm3?
 • Hur skapas en samlad styrning och ledning för den totala uppdragsportföljen?
 • Meningsfull indelning av portföljen i hanterbara delar som underlättar beslutsfattande
 • Strukturerade och smidiga övergångar från utveckling till förvaltning
 • Hur fördelas ansvar för portföljen mellan verksamhet och IT?
 • Vilka beredande forum behövs för ett effektivt strategiskt beslutsfattande?
 • Konkreta råd för bemanning av roller för portföljstyrning
 • Så skapar du tydliga beslutsvägar och roller
 • Löpande portföljstyrning
 • Hur säkras att portföljen bidrar till övergripande mål och strategi för verksamheten?
 • Vilka processer för planering och uppföljning är nödvändiga för att säkra portföljens effektivitet?
 • Hur skapas förutsättningar för en portföljstyrning som är väl synkroniserad med verksamhetens  övriga styrprocesser och beslutsfattande?
 • Hur säkrar du med hjälp av portföljstyrning en effektivare användning av resurser och kompetenser?
 • Hur kan en funktion se ut som stöttar denna process – Portföljkontor/Strategy Realization Office
 • Framgångsfaktorer och fallgropar vid införande av portföljstyrning
 • Viktiga vägval i införandet av en strukturerad portföljstyrning – lär av exempel på hur portföljstyrning införts i andra organisationer
 • Faktorer som påverkar organisationens förmåga till effektiv portföljstyrning
 • Bedömning av en organisations mognad för att hitta nästa steg mot en samlad portföljstyrning
 • Praktiska metoder för hur effektivt införa portföljstyrning
 • Konsekvenser vid olika tillämpningar av pm3 införande    

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!