Skapa en samlad styrning för den totala uppdragsportföljen

Efter utbildningen har du en djup förståelse för hur pm3 kan tillämpas för att säkra en strukturerad portföljstyrning med verksamhetens strategiska mål och vision som ledstjärna.

Du förstår vikten och effekterna av portföljstyrning, samt hur du steg för steg bygger upp en fungerande struktur. Vi går på djupet i pm3-modellens komponenter.

 • Vi reder exempelvis ut:
 • Modellen som del i verksamhetens styrning och målarbete
 • Utformning och bemanning av effektiva beslutsstrukturer
 • Strukturerade överlämningar från utvecklingsprojekt till förvaltningsorganisation
 • Gränsdragningsproblematik mellan utveckling och förvaltning
 • Samarbete mellan olika verksamheter som använder samma process eller IT-system
 • Effektivare användning av resurser och kompetenser
 • Modellen som ramverk för IT-styrning
 • Nästa steg i tillämpningen i den egna organisationen

Pm3 är en de facto standard för förvaltningsstyrning medan det finns ett antal erkända styrningsmodeller för utvecklingsprojekt. Trots användning av dessa modeller har organisationer ofta svårt att säkerställa en gemensam styrning av såväl utveckling som förvaltning. Resultatet blir bristande verksamhetsstöd och ökade kostnader.

Det har visat sig att organisationer har stora vinster att göra genom att säkerställa en gemensam styrning av uppdragsportföljen, eftersom förvaltning och utveckling har samma uppdragsgivare, samma strategiska målsättningar och resurser.

Med pm3 som modell för portföljstyrning ges denna möjlighet i en struktur som är stabil över tid.

 • Porföljstyrning med pm3 bygger på fyra modellkomponenter
 • Verksamhetsorienterad objektindelning
 • Styrbara uppdrag
 • Styrstruktur för uppdrag i samverkan
 • Integrerade styrprocesser

Kursen ger både en stabil teoretisk grund för att förstå modellkomponenterna, men också många praktiska exempel.

Ett stort fokus läggs på konkreta sätt, oavsett modell, att säkerställa framgång vid införande av portföljstyrning med processer och organisation, genom identifiering av framgångar och fallgropar, förändringsledning för att säkerställa förändrat beteende samt metodiskt praktiskt arbete för att bygga effektiv struktur.

LÄRARE

Utbildningsledare

Erik Wiberg, På AB har 20 års erfarenhet som projekt-, förvaltnings-, program- och portföljledare och konsultchef inom olika branscher och organisationer. Som konsult har han specialiserat sig på frågor inom styrning, ledning och samverkan.

Erik har en gedigen bredd i sin erfarenhet som sträcker sig från införande av DevOps inom Internet of Things till verksamhetsstyrning i internationella företag. Han har en bakgrund som PPS lärare och utbildare inom pm3

Pia Olsson, även hon från På AB, med lång erfarenhet av förändrings- och transformationsarbete inom verksamhetsstyrning med särskilt fokus på projekt- och portföljstyrning. Som interimschef och i uppdrag har Pia även arbetat med utvecklingsarbete med stöd av process- och verksamhetsöversyner, samt uppbyggnad och utveckling av funktion för PMO (Project Management Office)/SRO (Strategy Realization Office).

Pia har erfarenhet av flertalet modeller och ramverk, både för projekt, portfölj och förändringsarbete, såsom Prince2, PPS, ProjektIl, PROPS/ XLPM, P3M3, Kotter. Pia har särskild erfarenhet av utveckling inom privata bolag, på alla nivåer, och ofta i gränslandet till IT.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner På AB.

PRAKTISK INFORMATION

Kursens upplägg

Kursen omfattar två dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information. I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Kursmaterial

Ett par veckor innan starten skickas senaste versionen av modellen pm3 ut till dig som deltagare. Det är en stor fördel att ha läst materialet innan kursstarten.

Utbildningsmaterialet utgörs av pm3 modellbeskrivning, presentationsbilder samt material till gruppövningar. 

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!