Agile Product Manager & Product Owner Deep Dive - Certifierad SAFe PM/PO

Fördjupa din skicklighet som Produktchef/Produktägare och vässa din förmåga att hantera multipla backlogs och intressenter i en komplex verklighet .

Denna tredagarskurs är en interaktiv resa där vi börjar med att förstå drivande och grundläggande principer bakom Scaled Agile med fokus på agil produktledning. Vi fortsätter med viktiga verktyg och principer från Lean-thinking, Agila utvecklingsmetoder i en storskalig/komplex verklighet, Lean Start-Up principer och en översikt av det idag ledande ramverket för storskalig Agile, Scaled Agile Framework, SAFe®.

Vi ser närmre på hur rollerna som produktchef och produktägare fungerar i Lean-Agile företag, hur  man hanterar backlog-hierarkier med definition och leverans av Epics, Features och Stories. Vi ser också närmre på agilt kravarbete, återkommande händelser och events i SAFe samt stakeholder management.

Det unika med denna kurs är att den väver samman det uppskalade agila perspektivet med produktutvecklingsmetoder i framkant, såsom Lean StartUp, Agile Value Management. Utöver principer för multipla backlogs och produktägarhierarkier så tar vi oss an affärsmannaskap och värdeskapande och lär oss hur man systematiskt kan arbeta med innovation genom enkla metoder för experiment och verifiering.

Efter genomförd utbildning har du som deltagare lärt dig många nya verktyg och fått den kunskap som behövs för att skriva Epics, Features och User Stories i en storskalig agil verklighet med hjälp av principer från Scaled Agile Framework. Du kommer också att få en stabil grund i hur man leder små och stora program (multi-team strukturer) i ett Lean-Agilt företag. I utbildningen ingår också ett test för att bli Certifierad SAFe Product Manager/Product Owner.

Syfte

Kursen ger dig

 • Under kursen får du lära dig:
 • Att vara produktchef/produktägare i en Lean-Agile organisation
 • Enterprise Backlog Management, inkl definiera Epics, Features och Stories
 • Leverera Features och Stories
 • Produktutvecklingsmetoder och principer framkant
 • Ökat affärsmannaskap, personligt och i organisationen
 • Agila kravspecifikationer
 • SAFe, artifakter och roller
 • Stakeholder Management

Målgrupp

Kurs för dig som

 • Kursen riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Produktchef
 • Produktägare
 • Produktledare
 • Konsult
 • Linjechef
 • Lean-Agile ledare
 • Agil coach
 • Scrum Master

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!