SAFe, Scrum, AgileSAFe 4.5 Scrum Master

SAFe® 4.5 Scrum Master
I denna tvådagarskurs kommer deltagarna att få en fördjupad förståelse för en Scrum Masters roll i en SAFe organisation. Till skillnad från traditionella Scrum Master-utbildningar som fokuserar grunderna för team-scrum, så fokuserar denna kurs på en Scrum Masters roll i kontexten av en hel organisation.

Deltagaren blir förberedd att framgångsrikt kunna planera och genomföra ett Program Increment (PI) som är den primära möjliggöraren för koordinering och samförstånd genom alla nivåer i en skalad agil organisation.Deltagaren får under kursen lära sig saker som agil utveckling i en skalad organisation, hur fungerar Scrum i multi-team-sammanhang, Iterations-planering med mera

Kursen berör också viktiga områden som hur man bygger högpresterande team genom tjänande ledarskap-attityd från Scrum Masters, Product Owners, Coacher och andra ledare. Vi ser också på hur man kan coacha team och organisation att skala inte bara organisationen utan också affärsvärdet som organisation skapar. SAFe 4 Scrum Master-certifieringen (SSM)visar att du är förberedd för att utföra arbetet som rollen Scrum Master i en skalad lean-agil organisation innefattar och att du kan bidra till att öka värdet för den organisation som arbetar med SAFe o/e annat ramverk för agil skalning.

SYFTE

Kursen ger dig

 • För att kunna utföra rollen som en SAFe® Scrum Master, ska deltagare efter genomförd utbildning:
 • Nya Scrum Masters.
 • Kunna beskriva Scrum i en SAFe-organisation/skalad agil organisation
 • Kunna facilitera Scrum-events
 • Kunna facilitera effektiva iterations-planeringar
 • Kunna supportera effektiva Program Increment-events
 • Kunna bidra till kontinuerlig förbättring i team och organisation
 • Kunna coacha agile team mot maximerat affärsresultat Kunna supportera DevOps-implementering
 • Kunskapsområden som täcks:
 • Nya Scrum Masters.
 • Introducera Scrum i SAFe
 • Vad innebär och innefattar rollen Scrum Master
 • Praktisk upplevelse av Program Increment-planerinG
 • Facilitering av Iteration execution
 • Avsluta Program Increment
 • Coacha ett agilt team

Målgrupp

Kurs för dig som

 • Kursen riktar sig till dig som är verksam som:
 • Nya Scrum Masters.
 • Befintliga Scrum Masters som vill få fördjupad förståelse för sin roll i en skalad organisation som använder SAFe eller annat ramverk.
 • Teamledare som vill förstå Scrum Master-rollen.
 • SAFe Release Train Engineers (RTE) som vill coacha Scrum Masters i sin roll.
 • Agila coacher som vill förstå SAFe ur ett Scrum Master-perspektiv.

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!