Scrum, Lean och mycket mer Agile
Certifiering

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för hur moderna, effektiva projekt bör bedrivas, vilket medför att du får en bättre förmåga att dels stödja dina projekt och dels använda dig av projektformen som verktyg för att uppnå verksamhetsmål.

 • Innehåll:
 • Agila synsätt och ramverk
 • Termer och definitioner – att hitta rätt i djungeln
 • När agila angreppssätt är lämpliga att använda
 • Att använda agila tekniker i verksamheten
 • Många projekt tillsammans – Scrum of Scrums, förprojektfasen, agil portföljhantering
 • Agile Manifesto
 • Förhållande mellan Agile och projektstyrningsmodeller
 • Agil förprojektfas
 • Agil förstudier
 • Ett beprövat business case för Agile
 • Att maximera verksamhetsnyttan (ROI) med hjälp av Agile
 • Agile testning
 • Iterationer, sprints – potentiellt levererbara!
 • Varför V-modeller inte fungerar (alltför ofta)
 • MoSCoW – att prioritera i projekt
 • Timeboxing, iterationer och sprints
 • User stories
 • Use case scenario
 • Product backlog, produkter och ”leverabler” i Agile projekt
 • Att konvertera luddiga krav till tydliga leveransobjekt
 • Roller – vem gör vad och varför, Scrum Master, product owner, team och mycket mer
 • Agila förstudier/agil projektplanering
 • Definition of done
 • Effektiva workshops
 • Agile planering – iteration kick-off, sprint planning meeting, planning game
 • Metoder för effektiv granskning och kontinuerlig feedback
 • En självlagande process – sprint reviews, retrospectives
 • Icke-funktionella krav
 • Parprogrammering
 • Planning poker
 • Modelleringens roll i agila projekt
 • PBS – product breakdown structure – beprövad teknik blir Agile
 • Mätningar, KPI:er, burn down charts, etc
 • Hur agila metoder ger högre kvalitet
 • Prototyper och spikes
 • Agil ändringshantering
 • Personas i produktutveckling
 • Projektstyrning
 • Daily stand-up/daily Scrum
 • Agil arkitektur och design
 • Estimering
 • Story points
 • Velocity
 • Triangulering
 • Agile Kanban
 • Hur går vi vidare?
 • Agil kravhantering

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!