LEDARE, AGIL ARBETSMILJÖ, SJÄLVLEDARSKAPSjälvledarskap i en digitaliserad agil miljö

Utvecklar dig inom området självledarskap
För att realisera möjligheterna av digitaliseringen krävs en förändring av arbetssätt och ledarskap i en organisation. Vi går alltmer ifrån starka styrande strukturer med hierarkiskt ledarskap till mer flexibilitet och tillitsbaserat ledarskap. Ett ledarskap som i sin tur ställer krav på nya förmågor och beteenden hos både chefer och medarbetare eftersom tillit syftar till mer eget ansvar för medarbetarna.

Utbildningen behandlar och utvecklar dig inom området självledarskap, vilket blir en förutsättning när det tillitsbaserade ledarskapet implementeras i organisationen.

 

Självledarskapet hjälper dig att hantera det ökade egna ansvaret samt ger dig insikter, redskap och en modell för hur du kan prestera resultat. Men även hur du kan nå dina mål i dagens nya digitaliserade arbetsmiljö, det vill säga en arbetsmiljö som är mer flexibel och dynamisk. Utbildningen fokuserar på självledarskapet genom att lära dig om metoden och verktyget SDI.

Om metoden och kartläggningsverktyget

SDI (Strength Deployment Inventory) är ett kartläggningsverktyg som nyttjas av många organisationer i världen. Det används till att ge individer redskap och en modell för att öka sin relationella intelligens (RQ). Relationell intelligens handlar om att bättre förstå sig själv och sin omgivning så att man kan ta ett större eget ansvar med syfte att prestera bättre resultat, och således tillsammans med andra nå sina mål.

Syfte

Under utbildningen lär du dig bland annat:
  • Vilka drivkrafter du har bakom ditt beteende
  • Vad som triggar en konflikt hos dig och hur man hanterar den konflikten på bästa sätt
  • En förståelse för dina styrkor och när de kan övergå i överdrivna styrkor
  • Hur du ska anpassa ditt förhållningssätt till andra för att öka er samverkan, samarbete och förmåga att prestera resultat tillsammans - ökad relationell intelligens
 
Den nytta och värde utbildningen ger:
  • En ökad förmåga att leda sig själv vilket är en förutsättning när organisationen implementerar tillitsbaserat ledarskap
  • En ökad förmåga att samverka och samarbeta i dynamiska grupperingar eller självorganiserade team
  • Ökad insikt hos individerna om sin roll i helheten, samt vilket ansvar de behöver ta för att prestera resultat i en diversifierad arbetsmiljö eller kultur präglad av mångfald
  • Ökad förmåga hos individerna att ta eget ansvar vilket leder till ökat engagemang

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!