Storytelling, Capabilities, FörmågorVintergatan – skapa din verksamhetskarta digitalt

Synliggör värdeflödet
Välkommen till ett unikt kurstillfälle där vi för första gången, i en skräddarsydd mall och pedagogiskt flöde, lär ut hur du bygger upp och arbetar med Vintergatan på en digital board i samarbetsplattformen Miro. Denna kursomgång erbjuder vi till premiärpris!

Kursen är helt igenom webbaserad och hålls i realtid. Du lär dig grunderna i metoden och arkitekturmodellen Vintergatan samtidigt som du skapar en Vintergata över din egen verksamhet med stöd från våra lärare verksamhetsarkitekterna Cecilia Nordén och Helena Grim.

Vad är Vintergatan?

Vintergatan är en modell som knyter samman alla andra arkitekturmodeller genom en unik syn på verksamhetsutveckling. Vintergatan låter dig kombinera och visualisera flera perspektiv i en och samma verksamhetskarta som till exempel förmågor, processer, information, IT-stöd, kund- och leverantörsresor. Genom att placera dessa i verksamhetens övergripande värdeflöde skapar vi en geografi som snabbt blir ett stabilt underlag för en mängd olika analyser.

I en tid av dramatisk förändring är det mer avgörande än någonsin att ha samsyn och koll på läget i verksamheten. Vintergatan utgör ett ovärderligt beslutsunderlag genom analyser där vi kan se beroenden, värdeströmmar, kund- och leverantörsresor mm.

Vintergatan är också en metod som förenklar den del av arkitekturarbetet som visas upp mot verksamheten och bidrar till förståelse för de konsekvenser ett förändringsarbete kan få för andra delar organisationen. I och med den digitala boarden blir kartan och analyserna lättillgängliga för hela organisationen.

  • Kursen ger dig:
  • en Vintergatakarta baserad på förmågor över hela eller delar av din egen verksamhet som alla i organisationen kan känna igen sig i.
  • förmågan att synliggöra värden.
  • möjligheter till snabba analyser.
  • en unik översikt över produktlivscykler.
  • en unik översikt över verksamhetens leveranser.
  • kunskap i och erfarenhet av ett verktyg för digitala workshop och samarbete.

Gå två!

Det finns fördelar med att gå kursen med en kollega. Tillsammans kan det vara lättare att se helhetsbilden av vilka förmågor som finns i er verksamhet och hur beroendet dem emellan ser ut. Din kollega kanske har koll på delar som du inte har.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!