Kommunikation med grafik och text
Vid förfragan

Dag 1

 • Innehåll:
 • Introduktion
 • Diagramtyper
 • Genomgång av olika typer av diagram och deras roll i informationsmodellen
 • Grafiska notationssätt
 • Jämförelse av olika notationssätt
 • Ritsätt
 • Tips och rekommendationer – struktur, disposition, fokus, samverkan text-grafik, linjer, gråskalor, färger, typsnitt

Dag 2

 • Innehåll:
 • Informationstäthet och att blanda information av olika slag 
 • Praktiska tips och rekommendationer 
 • Begreppsanalys
 • Hur man kan arbeta med begrepp i modellen
 • Definitioner
 • Hur man kan arbeta med definitioner i modellen
 • Textuella beskrivningar
 • Hur de textuella delarna av modellen kan utformas
 • Verksamhetsregler
 • Vad är verksamhetsregler och hur kan de hanteras i modellen
 • Rika informationsmodeller
 • Hur en modell kan vara en plattform för ett utvecklingsarbete

Dag 3

 • Innehåll:
 • Modellteori
 • Vad en modell egentligen, vilken roll har den i ett utvecklingsarbete och vilken livscykel den har
 • Modelleringsstrategi och arbetssätt
 • Modellen och modelleringsarbetet i dess samverkan med omgivningen
 • Tillämpning i olika sammanhang
 • Kravarbete, systemutveckling, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur, integration, Business Intelligence
 • Vanliga fallgropar
 • Litteratur
 • Hur vi går vidare

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!