IRM

IRM har utvecklat metoder som gör det möjligt att leverera tjänster från verksamhetsanalys via kravspecifikation och systemutveckling till färdigt system.

Den breda och långa erfarenhet vi har av att ta fram olika modeller över verksamheters hantering av processer och information är unik. Med denna samlade erfarenhet som grund har vi skapat förutsättningar för att alltid kunna erbjuda rätt kompetens, rätt arbetssätt samt rätt metoder och modeller för de uppdrag vi åtar oss.

Att utveckla verksamheter genom modelldriven process- och systemutveckling är det som gjort oss ledande inom området.

Läs mer på www.irm.se

Utbildningsledare

Jens BjareJens Bjare är konsult inom affärs-, team- och organisationsutveckling med fokus på uppdrag inom affärs-och verksamhetsutveckling. Han arbetar även med visualisering, bilder och filmer (animerad och vanlig) inom intern och extern kommunikation. Han har arbetat med projekt inom både privat verksamhet och offentlig förvaltning samt har internationell erfarenhet från globala organisationer.

Nick ChenNick Chen har mångårig konsulterfarenhet av IT-nära utveckling av tjänster och verksamhet.

 Han är van att agera länk mellan IT och verksamhet, med utgångspunkt från verksamhetens mål och behov, för att utforma krav och driva införande av förändringar i form av arbetssätt, information och teknik.

Annika DubergAnnika Duberg från IRM har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och informationsmodellering från en rad olika företag och branscher. Annikas spetskompetens är informationsanalys och master data management i stora komplexa verksamheter.

Magnus ElfströmMagnus Elfström, konsult på IRM med inriktning på verksamhetsutveckling och kravställning. Han har stor erfarenhet av informationsmodellering, processutveckling och utveckling av krav. Magnus är erfaren seminarieledare och är van att leda grupper i olika sammanhang.

Robert ElmRobert Elm är konsult och kursledare med passion för affärs- och verksamhetsarkitektur. Har lång erfarenhet från affärs-, produkt- och ledarutveckling inom både industri- och tjänstesektorn i Europa och Asien..

AnnAnn Ervik är konsult från IRM med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och workshopledning i olika branscher. Ann jobbar med kreativa metoder och med hjälp av bland annat grafisk facilitering jobbar hon även med mål‐ och strategiutveckling.

Henrik FribergHenrik Friberg arbetar med verksamhetsanalys och processutveckling med fokus på förändringsledning. Han har flera års erfarenhet från en stor myndighet där han haft ansvar för och varit drivande inom effektivisering av verksamheten och förändringsledning. Henrik har dessutom medverkat till att utforma och införa ett arbetssätt för ständiga förbättringar.

Lars GunnarssonLars Gunnarsson, konsult på IRM med erfarenhet av kravarbete i flera olika roller i komplexa it‐miljöer med många integrerande system. Hans uppdrag har bland annat inkluderat införande av nya krav‐ och testprocesser, praktisk kravinsamling samt krav‐ och testledning.

AnnikaAnnika Klyver är konsult och kursledare inom verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling och affärsmodellering på IRM sedan 2009. Hon har en bakgrund som ekonom, leverantör av projektportföljsystem och konsult inom affärs- och verksamhetsutveckling.

MathiasMathias Lindkvist från IRM arbetar med informationsmodellering inom data warehouse och kravspecifikation och har flera års erfarenhet från att leda kurser och seminarier. Han har arbetat i projekt inom såväl offentlig förvaltning som privat verksamhet, både inom Sverige och internationellt.

Cecilia NordénCecilia Nordén har en gedigen bakgrund och har arbetat med allt från ledning, affärsutveckling, verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, IT-utveckling och ekonomi till marknadsföring.

Cecilia har ett utmärkt helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar och påverkar varandra och är mån om att förstå kundernas situation och finna den bästa lösningen framåt under givna förutsättningar.


Torbjörn OlssonTorbjörn Olsson är konsult inom förändringsledning och verksamhetsanalys med fokus på uppdrag inom strategi, program- och projektledning, organisationsutveckling samt mentorskap och ledarutveckling. Han har arbetat med projekt inom privat verksamhet samt har en omfattande internationell erfarenhet från Europa, Asien och Nordamerika.

Johan SvärdJohan Svärd arbetar som verksamhetskonsult på IRM sedan 2014. Han har tidigare erfarenhet från ett större IT-företag där han varit verksam inom telekombranschen.

I botten är Johan civilingenjör i industriell ekonomi.

Peter TallungsPeter Tallungs har lång erfarenhet av system- och verksamhetsutveckling i olika sammanhang, alltid med fokus på informationsmodellering. Peter är konsult på IRM, utvecklare och verksamhetsarkitekt, lärare, coach och skribent. 

Peter brinner för att utveckla informationsmodelleringsområdet.

LarsLars Thomasson har mångårig konsulterfarenhet av IT-nära utveckling av tjänster och verksamhet. Han är van vid, baserat på verksamhetens mål och behov, att utforma krav och att driva införandet av förändringar av teknik, information och arbetssätt.

MattiasMattias Tronje utvecklar verksamheters förmåga att leverera kundvärde. Han har verkat som som utvecklingschef, projektledare och arbetar nu som coach, verksamhetsarktitekt, verksamhetsutvecklare, lärare och förändringsledare. Själv kallar han sig Changemaker vilket sammanfattar de förmågor Mattias bidrar med för att levererar värde i förståelse och ökad medvetenhet i transformation av kundens arbetssätt och förmågor. 

Susanne WesterbergSusanne Westerberg har lång erfarenhet i IT-nära utveckling av tjänster och verksamhet. Hon är van att agera länk mellan IT och verksamhet och strävar alltid till att bidra till verksamhetsnytta och uppnå positiva resultat tillsammans med människor i ett team. 

Modellbaserad verksamhetsutveckling är ett område som ligger Susanne varmt om hjärtat.