Hantering av personuppgifter

Dataföreningen Kompetens strävar efter att all information ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vill du avanmäla dig från att få information om våra kommande utbildningar och nyhetsbrev så kan du göra det genom att klicka här
 

En rättelse eller komplettering av felaktiga personuppgifter handläggs så fort vi kan. Kontakta oss på personuppgifter@dfkompetens.se för att komplettera eller rätta dina uppgifter.
 

En begäran om registerutdrag och radering tar maximalt 3 månader. Du måste identifiera dig enligt våra rutiner för att vi ska kunna genomföra ett registerutdrag eller en radering. Kontakta oss på personuppgifter@dfkompetens.se så hjälper vi dig.
 

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter så kan du maila oss på personuppgifter@dfkompetens.se
 

Vill du anmäla dig till en utbildning utan att vi sparar några personuppgifter får du gärna ringa oss på  08-510 638 80, så hanterar vi din anmälan manuellt.
 

Dataskyddsombud är Petra Kanon som nås på personuppgifter@dfkompetens.se.
 

Varför behöver vi dina personuppgifter?  
 

För att underlätta vår utbildningsadministration lagrar vi uppgifter om namn, företag, e-post, telefon och annan information som behövs för att vi ska kunna ge dig en bra utbildningsleverans. I många fall behöver vi dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra din utbildning hos oss, exempelvis kan du behöva registrera dig på vår lärplattform.
 

Vi behöver även personuppgifter för att skicka relevant information till dig om vår verksamhet och kommande utbildningsaktiviteter. Det görs i form av nyhetsbrev, kurskataloger och erbjudanden. Kunddata kan även komma att användas för statistiska ändamål samt för marknadsföring, utveckling och analys. Ditt namn och din e-postadress används även för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via chatt, mail och webbformulär.

Vi kan även komma att lämna ut uppgifter till din arbetsgivare och bekräfta att du gått kurs eller program, i fall då din arbetsgivare stått för avgiften för utbildningen.
 

Notera att vi inte använder personnummer i vår hantering av personuppgifter.
 

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?
 

Personuppgifter samlas till exempel in genom formulär, chattar, inkommande mail eller telefonsamtal. Är du, eller har varit, deltagare hos oss, lagras din kursspecifika information så länge som vi måste lagra dem enligt lag eller avtal. Därefter raderas personuppgifterna enligt gällande gallringsrutin.
 

Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.
 

De personuppgifter vi har i vårt kundregister som används för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden om Dataföreningen Kompetens kommande utbildningsaktiviteter sparas tills du avregistrerar dig själv.
 

Fotografering
 

Det kan förekomma att fotografering sker i syfte att informera om våra utbildningar, lokaler och evenemang. Vi hanterar uppgifterna, dvs bilderna, med den rättsliga grunden intresseavvägning. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Dataföreningen Kompetens AB. Om du önskar få en kopia på uppgifter, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen, invända eller begära radering av dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@dfkompetens.se
 

Vilka rättigheter har du som registrerad hos Dataföreningen Kompetens?
 

  • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Dataföreningen Kompetens har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för att bedriva vår egen utbildningsverksamhet.
  • Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder vi stödjer oss på, hur länge vi kommer att spara dina uppgifter samt vem som har tillgång till informationen. Du har rätt till att få dina uppgifter hos oss raderade med undantag om det finns rättsliga skäl som gör att vi tvingas lagra uppgifterna.
  • Du har rätt till att få en sammanställning av alla personuppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära en begränsning av användandet av vissa av dina personuppgifter och du kan få återkalla ditt samtycke.

 
Om information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än det som har angivits vid insamlingstillfället kommer vi att informera dig om detta.Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!