På AB

Som förändrings- och organisationskonsulter utför vi uppdrag inom verksamhetsstyrning, strategi, ledning och styrning och antar interimsroller inom förvaltningsstyrning.

I mer än 15 år har vi hjälpt våra kunder att skapa styrbarhet genom en affärsmässig samverkan mellan verksamhet och IT. 

​Vår erfarenhet tillsammans med den senaste forskningen använder vi till att utveckla pm3 och våra tjänster. Med vår hjälp slipper du hamna i typiska fallgropar och får alltid ta del av den senaste kompetensen inom pm3 och portföljstyrning. 

Vi ser fram emot att hjälpa dig skapa styrbarhet!

Läs mer på www.pm3.se

Utbildningsledare

Kerstin HägglundKerstin Hägglund från På AB är huvudlärare under certifieringsutbildningen och konsult inom affärsmässig förvaltningsstyrning. Kerstin har en flerårig erfarenhet av att etablera pm3 i praktiken på olika typer av förvaltningsobjekt inom olika organisationer.

Kombinerat med att praktiskt inventera behov, etablera och utvärdera förvaltning leder Kerstin öppna och riktade utbildningar med pm3 som utgångspunkt.