EA, storytelling, ledarskapCertifierad chefsarkitekt

Ledarskap i arkitektur och handling
Certifiering

Skapa nya konkurrensfördelar med arkitekturen

Utbildningen täcker hela chefsarkitektrollen och ger en ny kompetensplattform för framtidens chefsarkitekter.

Som chefsarkitekt leder du det strategiska och operativa arkitekturarbetet på företagsnivå. Med rätt arkitekturansats skapar du förutsättningar för innovation och flexibilitet som är viktiga egenskaper för förändringsförmågan inom hela verksamheten. 

CCA 

Under utbildningen medverkar ett tjugotal av Sveriges bästa föreläsare. Föreläsningar varvas med praktikfall, diskussioner, grupparbeten och erfarenhetsdelning. Utbildningens innehåll bygger på vetenskap, best practise och gedigen erfarenhet. Stor vikt läggs vid att skapa en kreativ miljö för inspiration, kunskap och nätverkande.

Kursen omfattar tolv heldagar vid sex tillfällen med individanpassade, utvecklande hemuppgifter.

Se eftersändningen av frukostmötet "Skapa konkurrensfördelar genom arkitekturen" med Johanna Värild och Stefan Elmstedt

 

Se filmen där Stefan Elmstedt och Thomas Ehrnström samtalar om rollen och utbildningen Certifierad chefsarkitekt.

Bild-Stefan-Thomas 

En fantastisk utbildning som ger en förståelse för hur IT- och verksamhetsutveckling går hand-i-hand. 

Vi har referenser från många olika branscher. Se alla referenser här 

Syfte

Utbildningen ger dig

 • Efter utbildningen kan du:
 • Bygga upp arkitekturförmåga för verksamhetens förändringsbehov
 • Få perspektiv och uppslag för att välja rätt strategisk väg framåt
 • Öka din förmåga och trovärdighet som ledare för arkitekturfunktionen
 • Förbättra samverkan och dialog med övriga verksamheten
 • Bli del av ett unikt nätverk av chefsarkitekter
 • Utveckla värdet av arkitekturen

Målgrupp

Utbildning för dig som

 • Utbildningen är skapad speciellt för dig inom privat och offentlig verksamhet som är:
 • Chefsarkitekt eller samordnare av arkitekturen
 • Blivande chefsarkitekt
 • Nyckelperson inom olika delar av arkitekturområdet
 • Verksamhetspersoner som vill utforska arkitekturens potential 
 • Konsult

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!