ständiga förbättringar genom processutvecklingInformationsmodellering

Strukturera informationen
Det är vanligt att tillgång till relevant information i en process beskrivs som den bästa möjligheten för förbättring av din verksamhets processer.

Att kunna identifiera, definiera och strukturera information i modellform utgör ett starkt redskap. Det möjliggör att du enklare kan kommunicera verksamhetens informationsbehov till exempelvis IT-sidan, men också för att skapa helhetssyn i verksamheten. Modellering ökar även förståelsen för att information är en gemensam resurs, som skapas och återanvänds i processerna.

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Skapa helhetssynen i verksamheten

Syfte

Kursen ger dig

 • Under kursen Informationsmodellering får du exempelvis lära dig:
 • Genomgång av informationsmodellens användning och sammanhang med processutveckling
 • Steg för att skapa en informationsmodell (begrepps-/objekt-/datamodell)
 • Demonstration av hur det går till att skapa en informationsmodell
 • Teorin bakom objekt/relationer/nycklar och egenskaper
 • Olika modelleringssituationer
 • Kvalitetssäkring med checklistor och granskning av modeller
 • Modellering av informationsbehov i processer
 • Analys av informationsbehov och möjligheterna att täcka behovet
 • Kort beskrivning av kravspecifikation för att förbättra informationstillgång
 • Flertalet övningar

Målgrupp

Kurs för dig som

 • Informationsmodellering riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Verksamhetsutvecklare
 • Processutvecklare
 • Processansvariga
 • Projektledare
 • IT-ansvariga

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!