Informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27000Operativ informationssäkerhet

Upprätthåll informationssäkerheten
Kursen handlar om att upprätthålla den nivå av informationssäkerhet som är formulerad på den strategiska nivån. Det innebär att kunna hantera dagliga rutiner och regelbundna processer som till exempel incidenthantering, säkerhetsrevision och säkerhet vid systemutveckling.

I dagens samhälle är de flesta organisationer beroende av fungerande IT-system och övrig informationshantering. Samtidigt har hoten mot information och IT-system blivit flera och allvarligare. Dessa hot ändrar ständigt skepnad och informationssäkerhet är inte längre endast en intern fråga för den egna verksamheten. 

Att arbeta med informationssäkerhet innebär även att anta en helhetssyn där tekniken är en komponent av flera. Andra kritiska områden är juridik, organisatoriska aspekter och ledningsfrågor, samt inte minst medarbetarnas medvetenhet och förståelse för vikten och betydelsen av informationssäkerhet.

Kursen omfattar tre dagar.

 

Våra övriga utbildningar inom området.

Att ha en god informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor

syfte

Kursen ger dig

Efter utbildningen har du en god kunskap om hur man upprätthåller informationssäkerheten genom regelbundna aktiviteter och rutiner. Du kan styra och följa upp det dagliga arbetet med informationssäkerhet.

målgrupp

Kurs för dig som

 • Kursen vänder sig till dig som är verksam som till exempel:
 • Informationssäkerhetschef/-ansvarig
 • IT-chef/-ansvarig
 • Kravspecialist
 • Testledare
 • Konsult
 • IT-arkitekt
 • Riskansvarig
 • Affärsutvecklare
 • Utvecklare
 • Projektledare

Under kurstillfället i oktober 2017 presenterade vi tre gästföreläsare. 
Andreas Sjödin gav oss en inblick i hur man arbetar proaktivt med kontinuitet i bank. 
Lars Åsander övade oss ännu en gång i pragmatisk krishantering.
Och Sebastian Åkerman delade med sig av sina erfarenheter som säkerhetsarkitekt.

IMG_4501-COLLAGE 

Hur arbetar vi med informationssäkerhet "mellan" den strategiska och tekniska nivån?

Vid kursen i april 2018 fick vi besök av sex gästföreläsare.                                            

I fotocollaget från överst t.v. - Sebastian Åkerman (Säkerhetsarkitektur), Henrik Kraft (UX & säkerhet), Lars Åsander (Krishantering i praktiken), Andreas Sjödin (Kontinuitet i en bank), Tomas Karlsson (Agilitet & säkerhet), Nada Kapidzic Cicovic (Säker systemutveckling).

 

 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!