Informationssäkerhet på strategisk nivåStrategisk informationssäkerhet

Informationssäkerhet på strategisk nivå
Det strategiska arbetet med informationssäkerhet utgår från verksamhetens behov och mål. Rätt nivå på säkerheten måste identifieras så kvarvarande risk accepteras av verksamheten. I kursen besvaras frågorna varför vi ska ha denna nivå av säkerhet och vad som ska göras.

Investeringar i säkerhetsåtgärder måste också kunna motiveras ekonomiskt, nyttan dessa ger måste överstiga kostnaderna de medför. Inom säkerhetsområdet är detta extra komplicerat då investeringar ofta inte ger någon direkt avkastning och det finns en viss osäkerhet om åtgärder har önskad effekt. 

Att kunna kommunicera nyttan med att investera i informationssäkerhet till beslutsfattare är en viktig förutsättning för att rätt mängd resurser ska allokeras till detta område. 

Kursen använder standarden ISO/IEC 27000 som röd tråd, eftersom denna idag utgör det dominerande ramverket för informationssäkerhet. Den omfattar tre dagar.

 

Våra övriga utbildningar inom området.

Att ha en god informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor

Under kurstillfället i september 2017 välkomnade vi tre gästföreläsare. Rolf Arsenius berättade hur man umgås med journalister och övade oss i ämnet media och kris. Conny Larsson höll en fullmatad eftermiddag om säkerhetsjuridik, från behörigheter och befogenheter via avtal och till GDPR. Och Patrik Thunholm premiärföreläste om säkerhetspsykologi i vårt nya avsnitt informationspåverkan.

Klicka på bilden för att se den i ett större format. 

 

Syfte

Kursen ger dig

Efter utbildningen har du förståelse för informationssäkerhetens strategiska betydelse för organisationer och kan kommunicera denna till verksamhetsrepresentanter och ledning. Du kan leda och driva aktiviteter i arbetet med syfte att skapa en informationssäkerhetsarkitektur.

Målgrupp

Kurs för dig som

  • Kursen vänder sig till dig som är verksam som till exempel:
  • Säkerhetschef/-ansvarig
  • Informationssäkerhetschef/-ansvarig
  • Företagsledning
  • IT-chef/-ansvarig
  • IT-strateg
  • Verksamhetschef
  • Konsult
  • IT-arkitekt
  • Riskansvarig

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!