Beställare av IT-säkerhetTeknisk informationssäkerhet

Bli en duktig beställare av IT-säkerhet
Övergripande innehåll för den här utbildningen är tekniska aspekter som till exempel nätverkssäkerhet, systemsäkerhet, kryptering och elektroniska identiteter. 

Syftet med kursen är att du ska kunna förstå tekniska aspekter och kunna kommunicera med tekniker om IT-säkerhet, helt enkelt bli en duktig beställare av IT-säkerhet.

Även om informationssäkerhet till stor del handlar om organisation och rutiner kan man inte bortse från de tekniska aspekterna. Finns inte lämpligt tekniskt skydd på plats blir pressen och kraven på organisationen och rutinerna desto större. 

IT-säkerhet kan ses som en del av den vidare informationssäkerheten, och den som arbetar med dessa frågor bör ha en viss teknisk förståelse.

Kursen omfattar tre dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Lär dig fungera som länken mellan tekniker och verksamheten

syfte

Kursen ger dig

Efter utbildningen har du en god överblick över de tekniska aspekterna av informationssäkerhet – i syfte att bli en bra och duktig beställare. Du kan fungera som en länk mellan tekniker och verksamhetsfolk i informationssäkerhetsfrågor.

Målgrupp

Kurs för dig som 

 • Kursen vänder sig till dig som är verksam som till exempel:
 • Säkerhetschef/-ansvarig
 • Informationssäkerhetschef/-ansvarig
 • IT-chef/-ansvarig
 • IT-strateg
 • Konsult
 • IT-arkitekt
 • Riskansvarig
 • Affärsutvecklare
 • Utvecklare
 • Nätverkstekniker

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!