Ständiga förbättringar genom processutvecklingProcessutveckling

Använd processer för att nå målen
Processer används idag i alla typer av företag och organisationer som ett verktyg för att vidareutveckla verksamhet och kunderbjudande. Väl förankrade processer ger din organisation en bra grund för att arbeta smartare och förmågan att snabbt kunna anpassa er till förändrade kundkrav.

Kursen förmedlar, i teori och praktik, väl beprövade metoder för att kartlägga och beskriva processer som du direkt kan dra nytta av efter avslutad kurs. Du får en gedigen metodkunskap för hur du kan kartlägga dina verksamhetsprocesser och göra dem begripliga, både på en övergripande såväl som på en detaljerad nivå. 

Du får även verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter i din organisation samt hur du möjliggör ett fortsatt, kontinuerligt förbättringsarbete. Ett exempel på metod för detta är Lean.

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter i din organisation

Syfte

Kursen ger dig

 • Under kursen Processutveckling får du bland annat lära dig:
 • Processer och processmodellering – synsätt och arbetssteg
 • Avgöra verksamhetens processmognad
 • Beskriva dagens processer
 • Analysera och utveckla processer
 • Inventera problem och förbättringsmöjligheter
 • Skissa framtidsprocessen – den visionära processen
 • Forma morgondagens process
 • Detaljbeskriva processer
 • Grundläggande processmätning
 • Att tänka på i samband med processmodelleringsworkshop

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen vänder sig till dig som jobbar med verksamhetsutveckling eller processutveckling men också till dig som på något sätt är berörd av ovanstående, antingen som chef eller medarbetare.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!