Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ

Vad gör en verksamhetsutvecklare?

  • Beskriver organisationens processer i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar.
  • Arbetar som förändringsledare när nya initiativ ska införas i den dagliga verksamheten.
  • Stöttar organisationen med analyser av verksamhetens kunder, omvärld och marknader, liksom detaljerade processanalyser.

En certifierad verksamhetsutvecklare sätter alltid kunden i fokus!

Som verksamhetsutvecklare ser du även till att roller, ansvar och befogenheter är tydligt definierade och kända samt att överlämningskrav är tydliga.

LÄRARE

Utbildningsledare

Mattias TronjeMattias Tronje utvecklar verksamheters förmåga att leverera kundvärde. Han har verkat som som utvecklingschef, projektledare och arbetar nu som coach, verksamhetsarktitekt, verksamhetsutvecklare, lärare och förändringsledare. 

Själv kallar han sig Changemaker vilket sammanfattar de förmågor Mattias bidrar med för att levererar värde i förståelse och ökad medvetenhet i transformation av kundens arbetssätt och förmågor. 

Under utbildningen medverkar även andra föreläsare.

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

PRAKTISK INFORMATION

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fem månader. Mellan avsnitten görs egen inläsning samt hemarbete i en projektgrupp.

Omfattningen av hemarbetet är jämförbart med utbildningsdagarna – det vill säga totalt cirka tolv arbetsdagar. 

De enskilda studierna, utanför den schemalagda tiden, består i att läsa kurslitteratur, göra inlämningsuppgifter, förbereda anföranden att hållas inför kursen samt att förbereda sig inför tentamen. 

Det kommer att läggas gruppuppgifter mellan två direkt följande kursdagar på kvällstid. Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper men du tillgodogör dig utbildningen bäst om du befinner dig i eller står inför en omfattande verksamhetsutveckling eller processorientering.

Certifiering

Utbildningen ger möjlighet till certifiering. Det bör betonas att deltagande i kursen inte automatiskt leder till certifiering. För certifiering krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på inlämnat grupparbete, godkänt på enskild inlämningsuppgift, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

Utbildningsmaterial

Du kommer att få litteratur liksom kursdokumentation. Dokumentationen kommer att finnas digitalt och till viss del i pappersformat.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!