For business

En affärsinriktad Data Scientist vägleder och stödjer verksamheten i affärsbeslut genom analys av data för att få insikt om trender, mönster och möjligheter.

Exempel på data som analyseras är transaktioner, försäljningsvolymer, spårningar av kundbeteenden, resultat från kundundersökningar och lojalitetsprogram, förändringar i vinstmarginaler etcetera.

Numera är sådana datamängder ofta extremt stora. Istället för att som tidigare bara analysera delmängder av data och göra extrapoleringar, analyseras idag all data. 

Syftet med dataanalyserna är att upptäcka förändringar och sedan presentera affärsmässiga förslag till förbättringar och vidareutvecklingar som drar nytta av förändringarna.

I arbetet ingår också att vara med och utveckla applikationer för till exempel försäljning, administration, ekonomi och kommunikation. Rollen bidrar med att skapa relevanta datamodeller samt att designa gränssnitt och rapporter som gör modellerna tillämpbara.

För att klara arbetsuppgifterna krävs en mix av kompetenser som är relativt ny på arbetsmarknaden.

En Data Scientist förstår vilka värdeskapande möjligheter som uppstår när organisationens data omvandlas till information som stödjer affärsprocesserna – och skapar nya affärsidéer.

KURSINNEHÅLL

Fyra block

Programmet är indelat i de fyra blocken affärsperspektivet, teknik och metoder för dataanalys, dataanalys i praktiken samt tillämpning och certifiering. Innehållet bygger både på akademisk forskning och erfarenheter från praktiskt tillämpning i företag och organisationer.

CRISP-DM

Kursinnehållet är baserat på en tillämpning av modellen CRISP-DM för stora datamängder.

CRISP-DM 

Lärare

Utbildningsledare

Gustaf Juell-SkielseGustaf Juell-Skielse är fil. dr. i data- och systemvetenskap med lång erfarenhet som verksamhetskonsult hos bland andra Accenture och Acando. 

Gustaf leder flera nationella och internationella projekt inom tjänsteinnovation, affärssystem och öppna data. Han är Stockholms universitets koordinator för forskning inom e-government.

Panagiotis PapapetrouPanagiotis Papapetrou är Associate Professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet. Hans expertområde är algoritmer för data mining av sekventiella data. Panagiotis doktorerade i datavetenskap vid Boston University 2009 och har sedan dess bland annat varit verksamhetsledare för IT Applications Programme och även föreläsare vid University of London.

Han har också deltagit i fyra EU-projekt, två NSF-projekt och två projekt vid Academy of Finland centers of excellence. Panagiotis är adjungerad professor vid Aalto University, Finland samt medlem i IEEE Computer Society.

Erik PerjonsErik Perjons är fil. dr. i data- och systemvetenskap. Han forskar vid Stockholms universitet och undervisar inom områdena verksamhetsmodellering, systemdesign och Business Intelligence.

Erik har varit inblandad i flera internationella och svenska forskningsprojekt kring process- och tjänstedesign, kunskapshantering och verksamhetsstyrning.

Till Gutzen Till Gutzen har lång erfarenhet från riskkapitalbolag och investeringsfonder, bland annat som portföljansvarig under fem år på Sjätte AP-fonden och investeringsansvarig på AB Traction. Han har också varit verksam i företagsledningar som CEO for Maxitech Elektronik AB och medgrundare av Leipzig Service GmbH (LRS). Till är civilingenjör med inriktning på ekonomi och teknik vid Karlsruhe universitet samt KTH.

Idag är Till Gutzen partner i private equity-bolaget Cubera.

Robert Elm Robert Elm är vd för IRM Business Innovation, där han arbetar med strategisk affärsutveckling och projektledning med fokus på affärs- och verksamhetsarkitektur, innovationsprocesser samt förändringsledning. Robert har lång erfarenhet från uppdrag inom både industri- och tjänstesektorn i Europa och Asien.

Aron LarssonAron Larsson är docent i data- och systemvetenskap. Hans huvudsakliga forskningsintresse rör datorbaserad beslutsanalys och processmodeller i syfte att stödja komplexa beslutsproblem där risker, osäkerheter och målkonflikter föreligger.

Han har tillämpat eller utvecklat risk- och beslutsanalytiska metoder för bland annat pappers- och telekomindustrin, energisektorn, kommunala beslutsproblem, internationellt minröjningsarbete och för katastrofberedskap.

Anders Thelemyr Anders Thelemyr är civilingenjör från KTH med inriktning informationssystem. Han har medverkat på ett flertal kurser på enheten för informationssystem på Data- och systemvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet sedan mitten av 2000-talet.

Tidigare arbetade Anders som taktisk och strategisk inköpare av elektronikkomponenter inom Ericssonkoncernen.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Stockholms universitet – Institutionen för data- och systemvetenskap.

PRAKTISK INFORMATION

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar åtta dagar fördelade på fyra tillfällen.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Certifiering

Certifieringen består av ett skriftligt essäprov, ett teoretiskt kunskapstest och redovisning av projektarbeten.

Språk

Delar av innehållet genomförs på engelska.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!