Solita

Solita är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data.

Solita erbjuder konsulttjänster kopplade till artificiell intelligens och data science, datastrategi och tjänstedesign, byggandet av nya dataplattformar, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har nästan 1000 anställda i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Tyskland och Belgien.

Läs mer om Solita här!