Nya kurser inom arkitektur

Nya kurser inom arkitektur

Barry O'Reillys forskningsarbete inom komplexitet har skapat ”Antifragile Systems Design” och ”Residuality Theory” som är känt såväl nationellt som internationellt. I höst är det premiär för två nya kurser som passar bland annat seniora utvecklare och arkitekter som hungrar efter nya moderna perspektiv. Barry leder båda kurserna som är tre respektive fyra dagar långa.

– Du måste vara öppen för att allt du tidigare har sett kommer att ifrågasättas, säger Barry.
 

O'Reilly är grundare av Black Tulip Technology vars mål är att omdefiniera mjukvaruarkitekturen genom att korsbefrukta systemvetenskap med komplexitetsteori. Vi har sett Barry som kursledare för våra utbildningar inom Antifragile systems design som ifrågasätter det traditionella sättet att tänka och utföra arkitekturarbetet. Inom Antifragile systems design betonas oförutsägbarhet och komplexa problem som arkitekten kan stöta på. Här räcker inte de "klassiska" arkitektoniska metoderna till när det kommer till problemlösning.
 

O'Reillys teoretiska ramverk ligger till grund för de nya kurserna Introduction to modern architecture och Advanced cloud architecture varför Barry menar att du som går någon av kurserna behöver vara beredd på att bekanta dig med ett helt nytt sätt att angripa arkitekturarbetet. De ger dig, bland annat, bättre förståelse för hur arkitekturen kan säkerställa leverans trots ökande osäkerhet och komplexitet.
 


NYA KURSER


[ 3 dagar ]
Introduction to modern architecture:
ger dig en chans att bekanta dig med en ny vetenskaplig grund inom arkitekturen.
 

[ 4 dagar ]
Advanced cloud architecture:
utgår från den vetenskapliga grunden och du lär dig molnet och arkitektur på samma gång.
 



Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!