Självledarskap, det nya på moderna arbetsplatser?

Självledarskap, det nya på moderna arbetsplatser?

Allt fler överger den gamla synen på organisationer och dess sätt att ledas. Istället växer efterfrågan på ett så kallat tillitsbaserat ledarskap. Men vad är det egentligen och varför är skiftet så viktigt för att hålla sig i framkant på arbetsmarknaden?

 

År 2022, en tid där flexibilitet, kreativitet och kundnytta efterfrågas. Idag är det tydligt att det skett ett paradigmskifte från de industriella affärsidéerna till de mer moderna, vilka erbjuder tjänster som ständigt behöver anpassas och optimeras. Naturligt faller det sig även att linjära processer då blir för långsamma och till och med inaktuella.

 

Om man som organisation vill hålla sig relevant på ett sådant sätt som går i linje med den teknologiska utvecklingen, för att inte tala om generationsskiftet likaså, behöver givetvis även ledarskapet förändras på samma sätt. Det är här som det tillitsbaserade ledarskapet kommer in i bilden. Ett ledarskap där medarbetare får större ansvar och frihet. Ett ledarskap med kortare beslutsvägar och ett större fokus på flexibilitet.

 

                                    Robert-Krook-rund

Robert Krook, På AB, är utbildningsansvarig för kursen Självledarskap i en digitaliserad agil miljö och fick frågan:

 

Denna 2-dagarskurs fokuserar på självledarskapet inom det tillitsbaserade ledarskapet, varför är det så viktigt för organisationer?

- När vi går ifrån de starka strukturer som funnits, med linjära arbetsmetoder och hierarkiskt ledarskap, till mer dynamiska arbetsmetoder och tillitsbaserat ledarskap får medarbetarna ny frihet att bedriva sitt arbete på. Vad innebär det då egentligen för mig som medarbetare eller mig som chef?

 

Det innebär att jag som person behöver ta ett större ansvar för hur jag beter mig. Jag behöver förstå mig själv bättre för att sedan kunna förstå andra bättre, och därmed kunna ändra mitt förhållningssätt till olika människor. En relationell intelligens som behövs för att kunna samarbeta med andra - trots att det inte finns en struktur som talar om för oss hur det ska gå till. Med andra ord, ett självledarskap.

 

Vad får den som deltar på Självledarskap i en digitaliserad agil miljö med sig för insikter och verktyg?

- Jag hoppas deltagarna får insikter i att man kan ta ett ansvar över sig själv för att förbättra samarbetet med andra. Att man faktiskt har en egen stark påverkan.

 

Det man får med sig är just konkreta verktyg för hur man ska kunna hantera det här. Alla är olika och alla kräver olika typer av samarbeten. Redan dagen efter ska du kunna ta till dina verktyg och börja interagera effektivt med exempelvis ditt team på arbetet.

 

Vidare hoppas jag även kursen ger en insikt i att alla människor har olika typer av drivkrafter och avsikter med deras agerande. En större acceptans ger en ökad förmåga till bättre relationer, vilket i sin tur landar i att både individen och organisationen faktiskt kan prestera bättre.

 Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!