Certifierad chefsarkitekt

Stefan Elmstedt och Thomas Ehrnström samtalar om utbildningen Certifierad chefsarkitekt