Upphandling med agila metoder - inspirationsmöte med Nils Lindell

Eftersändning av Dataföreningen Kompetens möte "Upphandling med agila metoder" med Nils Lindell från 31 mars