One size fits none - Kravinsamling från andra sidan

En av talarna ifrån DF Kompetens och Konsultbolag1s konferens Kravhantering på riktigt. Björn Treje från Multisoft talar om kundens beställning ur leverantörens perspektiv - Hur kvalitetssäkrar vi en kravställning på ett verksamhetsdesignat system, och hur vet vi att kunden beställer det de verkligen vill ha?