Introduktion: Certified SAFe Lean Portfolio Manager

Avvara 2 minuter till Per-Magnus och hör om fördelarna med utbildningen.