Certifierad Informationssäkerhetsarkitekt

Möt Michael Westlund och Magnus Andersson, föreläsare på utbildningen Certifierad Informationssäkerhetsarkitekt, som pratar om innehållet på utbildningen.