”Hitta en struktur att samarbeta på ett ännu bättre sätt”

”Hitta en struktur att samarbeta på ett ännu bättre sätt”

Henrik Damberg - Funktionschef & Certifierad CIO - talar om vikten av samarbete och kommunikation.

Henrik Damberg, funktionschef på Lantmäteriet, talar om vikten av samarbete och kommunikation. Efter utbildningen Certifierad CIO har Dataföreningen Kompetens fått ta del av Henriks syn på rådande omvärldsfaktorer, utmaningar och nycklar för framtida framgång.

De omvärldsfaktorer som Henrik ser är av störst betydelse utifrån sin roll som funktionschef är Cyber security, samarbete och förmågan att snabbt kunna hantera förändringar.
– För Cyber security så är riskerna och angreppen fler än någonsin och i takt med att allt fler produkter blir uppkopplade så blir vi också mer sårbara. För att vara väl förberedda behöver vi kunna bedriva säkerhetsarbete strukturerat på operativ, taktisk så väl som strategisk nivå.

”Vi inte kan hålla på och omorganisera oss hela tiden - då skulle vi inte få göra något annat.”

Fortsättningsvis säger Henrik att omvärlden och dess krav är så föränderligahd att vi inte kan hålla på och omorganisera oss hela tiden - då skulle vi inte få göra något annat. Därför menar han att det blir viktigt att finna en struktur för att samarbeta på ett ännu bättre sätt.
– IT-chefen är ofta i den rollen att hen ser hur saker hänger ihop och hur vi kan dra nytta av varandra inom organisationen. Ta därför möjligheten att ta ansvar och få övriga delar av organisationen att prata med varandra.

Henrik avslutar med att lyfta en viktig framgångsfaktor för att lyckas nu och på sikt:

”Vi måste utbilda och informera varandra om vad och varför vi gör det vi gör”

Henrik är Certifierad CIO av Dataföreningen kompetens. Utbildningen ger djup kunskap om de viktigaste delarna inom IT och verksamhetens kretslopp samt fokuserar på förändring och bidrar till ett nära och fungerande samarbete mellan IT och verksamheten.

Nästa tillfälle startar 9 april.Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!