Certifierad Data Scientist ger förutsättningarna att utveckla Malmö stads befintliga analysplattform

Certifierad Data Scientist ger förutsättningarna att utveckla Malmö stads befintliga analysplattform

Örjan Henricsson arbetar med analyser och beslutsstöd i Malmö stad. I fjol deltog han på programmet Certifierad Data Scientist på DF Kompetens. Vi får veta mer om Örjans arbetsroll som analytiker och vad han fick med sig från utbildningen.

Hej Örjan! Vad arbetar du med och vad innebär ditt arbete?

Jag arbetar med analyser och beslutsstöd i Malmö stad. Det innebär vitt skilda områden som bland annat utbildning (förskola, grundskola, gymnasium), socialtjänst (till exempel försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser) samt hälsa, vård och omsorg. Genom att följa utvecklingen inom de olika områden över tid är det möjligt att se vilka insatser som ger bäst respektive sämst effekt. Det här är ett arbete som Malmö stad nu är i startgroparna med.

I mitt arbete håller jag samman och bygger ut stadens analysplattform där traditionell beslutsstödsanalys kan kombineras med mer avancerad analys. Det möjliggör för olika verksamheters specialister med kvalitetssäkrad information att själva utföra datautforskning.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa med mitt arbete är att med av analyser få möjlighet att skapa väl underbyggda resonemang som gör staden bättre för våra medborgare. Det är härligt att känna att jag gör reell nytta - samtidigt som jag har oerhört roligt på jobbet och träffar många olika typer av människor som tillsammans kompletterar varandra och får växa.

Varför valde du att anmäla dig till utbildningen?

Jag sökte efter data scientist-utbildningar på nätet och ville, eftersom jag arbetar i en organisation där man undviker engelska till förmån för svenska, hitta en utbildning på just svenska. Tidigare har jag gått ett par data scientist-utbildningar på engelska och jag har erfarit att det ofta varit lite utmanande att själv hitta bra översättningar i diskussioner med kollegor. Bättre då att få begrepp och vokabulär direkt på rätt språk.

Vad tar du med dig från utbildningen?

Jag tar med mig de praktiska momenten med R och algoritm-utvärderingar tillsammans med förståelsen för hur man lämpligen kan sätta samman en helhet med snittytor mellan verksamhetsutvecklare, data scientister och IT-personal. Det var också värdefullt att få lite perspektiv på hur analysfunktionen hanteras och placerats på skilda sätt och platser i olika organisationer.

Kombinationen mellan deltagare från skilda verksamhetsområden och föreläsarna inom olika specialområden resulterade i bra diskussioner med konkreta funderingar kryddade med relevanta specialistperspektiv

Vad tycker du var mest intressant?

På kursen fanns deltagare från olika organisationer inom skilda verksamhetsområden samtidigt som föreläsarna var yrkesverksamma konsulter inom sina specialområden. Denna kombination resulterade i att det ofta blev oerhört bra diskussioner med konkreta funderingar kryddade med relevanta specialistperspektiv. Vilket var en värdefull input till det vardagliga arbetet där jag sitter relativt ensam med att balansera olika perspektiv och nyttor.

Hur kommer du att använda dina nya kunskaper i ditt arbete?

Inledningsvis tar jag mig förutsättningarna för att utveckla stadens befintliga analysplattform med avancerade analysmöjligheter. Framgent hoppas jag kunna nyttja dessa möjligheter för att använda de mer data scientist-nära färdigheter som jag fick med mig från kursen. Jag tänker då på att berika dagens beskrivande analyser med mer prediktiva ansatser med hjälp av att koppla befintligt data till relevanta algoritmer i syfte att finna värdefulla samband som gör skillnad för stadens medborgare.

Vad har du för tips till andra för att hålla sig uppdaterad inom ditt yrkesområde?

Abonnera på olika nyhetsbrev – t ex Medium Daily Digest inom data science och Towards data science – och andra forum inom området. Komplettera med att kolla av nyutkommen litteratur som man finner under områden som populärvetenskap och statistik och prata med vänner och kollegor.Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!