Ny kurs inom dataskydd

Ny kurs inom dataskydd

Tillsammans med IT-säkerhetsbolaget släpper vi kursen Årshjul för dataskydd, som en praktisk vägledning till en fungerande dataskyddsorganisation och ett granskande dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets roll är att övervaka att organisationen lever upp till en fullgod kvalitet på dataskyddet och hjälpa till att organisationen inte av misstag har ett dåligt dataskydd och därigenom riskera sanktionsavgifter och dåligt varumärke. 

Metoden Årshjulet har visat sig vara ett effektivt sätt att strukturera arbetet som dataskyddsombud på. Det är även ett bra sätt att fördela arbetet mellan dataskyddsombud och dataskyddsorganisationen och stärka den granskande rollen för dataskyddsombudet.

Den här endagarskursen beskriver hur dataskyddsorganisationen kan lägga upp sitt arbete för att få med samtliga delar i ett väl fungerande dataskyddsarbete. De ingående komponenterna i dataskyddet beskrivs i detalj och en modell för hur detta delas i ett årshjul som är baserat på risk gås igenom. Utbildningen beskriver även fördelningen mellan dataskyddsorganisationen och dataskyddsombudets ansvar. 

  • Kursen tar upp:
  • Hur du bygger upp en fungerande organisation 
  • Ansvarsfördelning mellan dataskyddsorganisation och dataskyddsomud
  • Detaljerade aktiviteter som ingår i en väl fungerande dataskyddsorganisation
  • Ett systematiskt årshjul för dataskyddsombudets arbete

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IT-säkerhetsbolaget.Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!