Black Tulip Technology

Black Tulip Technology är ett specialistföretag som arbetar med Complex Systems Engineering för mjukvara. Vårt mål är att omdefiniera mjukvaruarkitektur med tillvägagångssätt från systemteknik och komplexitetsvetenskap.

Vi erbjuder kurser och rådgivning, och hjälper enskilda arkitekter och team att ta steget längre än föråldrad praxis med hjälp av Antifragil System Design.