Forefront Consulting

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag.

Forefront guidar företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer. Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Läs mer på www.ffcg.se