IRM

IRM har utvecklat metoder som gör det möjligt att leverera tjänster från verksamhetsanalys via kravspecifikation och systemutveckling till färdigt system.

Den breda och långa erfarenhet vi har av att ta fram olika modeller över verksamheters hantering av processer och information är unik. Med denna samlade erfarenhet som grund har vi skapat förutsättningar för att alltid kunna erbjuda rätt kompetens, rätt arbetssätt samt rätt metoder och modeller för de uppdrag vi åtar oss.

Att utveckla verksamheter genom modelldriven process- och systemutveckling är det som gjort oss ledande inom området.

Läs mer på www.irm.se