IRM

IRM gör företag effektivare och flexiblare genom väl beprövade metoder för utveckling av system, verksamhet och affär

Den breda och långa erfarenhet vi har av att utveckla metoder samt att ta fram olika modeller över verksamheters hantering av processer och information är unik. Med denna samlade erfarenhet som grund har vi skapat förutsättningar för att alltid kunna erbjuda rätt kompetens, rätt arbetssätt samt rätt metoder och modeller för de uppdrag vi åtar oss. 

Läs mer på www.irm.se