inUse Academy

inUse Academy skapar affärsnytta genom effektiv kravhantering och test, från att bygga upp kundens egen förmåga till att genomföra under helhetsansvar.

Vår mission är att öka våra kunders förmåga att bedriva framgångsrik kravhantering och test i sin IT-verksamhet. Vi hjälper våra medarbetare och kunder att ta nästa steg genom att tillföra kompetens, struktur och metodik.

 

Läs mer på www.inuse.se/academy