Omegapoint

Omegapoints mål är att vara den bästa arbetsgivaren för marknadens bästa konsulter och att vara den ledande IT-konsulten i Sverige.

Ständig kompetensutveckling är en av grundstenarna hos Omegapoint vilket manifesteras i en rad kompetenshöjande aktiviteter. Företaget genomför bl.a kompetensdagar där vi gemensamt arbetar med att utvärdera nya tekniker samt lära oss av genomförda uppdrag. För att komplettera kompetensdagarna och komma bort ifrån vardagen åker vi två gånger om året på konferens (ett tillfälle med fokus på kompetens samt ett tillfälle med fokus på strategi).

Vi har individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare - genom erfarenhet via uppdrag, varvat med externa och interna kurser samt erkända certifieringar, förs individen framåt.

Omegapoints kultur kan sammanfattas i följande tre ord som rättesnören:

Kunskap – vi är Experter och Rådgivare inom Arkitektur, Säkerhet och IT-ledning/affärsutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för att ständigt ha de bästa konsulterna att erbjuda.

Förtroende – handlar om hur vi gör affärer. Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder vilka bygger på förtroende och en förståelse för varandras behov och situation. Vi har också stort förtroende för våra medarbetare vilket manifesteras i stor personlig frihet vad gäller varje individs arbetsmiljö och redskap.

Engagemang – handlar om hur vi ser på arbetet. Medarbetarna på Omegapoint brinner för sitt arbete och är genuint intresserade av sitt fokusområde.