Komplett utbildning för projektledareProjektledarprogrammet

En helhetssyn på projektarbete
Förmedlande

camera-coffee-colorful-1391374-small 

Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning som ger dig metoderna och verktygen för att exempelvis göra en realistisk projektplan eller hur du ska förankra en projektbeskrivning.

Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metod- och beteendekompetens. Utbildningen integrerar dessa två kompetensområden och ger dig en gedigen grund att stå på i din roll som projektledare.

Metodkompetens handlar om förmåga att tillämpa projektmetodiken, där det bland annat handlar om att beskriva mål och omfattning, att tydliggöra olika intressenters förväntningar, att styra projektet och att förstå samspelet mellan olika roller. 

Beteendekompetens handlar mer om ditt sätt att agera som ledare i projektet, där din förmåga att lyssna aktivt, att ge feedback, att lösa konflikter och att kommunicera är exempel på viktiga färdigheter.

Projektledarprogrammet omfattar tio dagar uppdelat på fyra etapper.

Våra övriga utbildningar inom området.

Ger dig en gedigen grund att stå på i din roll som projektledare

Syfte

Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning. Projektledarprogrammet ger dig metoderna, verktygslådan och erfarenheten för alla skeden i projektet. 

Det ger dig också tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer, exempelvis hur du ska göra en realistisk projektplan, hur du ska förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hur du ska hantera en konflikt på ett projektmöte.

Målgrupp

  • Projektledarprogrammet riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
  • Nuvarande/blivande projektledare
  • Delprojektledare
  • Projektadministratörer
  • Linjechefer 
  • Alla som arbetar i eller med projekt

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!